V ulici Antonína Uxy probíhá rekonstrukce vodovodu

09.10.2018
V současné době probíhá rekonstrukce vodovodu v ulici Antonína Uxy v Rokycanech. Rekonstrukci provádí firma Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Stavba je rozdělena na dva úseky. V prvním úseku dojde k výměně vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 80 v délce 144 metrů výkopovou metodou. V druhém úseku bude vyměněno vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 80 v délce 448 metrů bezvýkopovou metodou.

Stavba vyjde na 3 934 493 Kč včetně DPH a měla by být dokončena do konce listopadu, a to včetně úpravy povrchů. Během stavby dochází k částečnému omezení pěší i silniční dopravy.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Rokycanska