Policisté kontrolovali cizince pracující na území Plzeňského kraje

06.11.2018
Dne 3. listopadu 2018 proběhla pobytová kontrola se zaměřením na dodržování pobytového režimu cizinců na úseku zaměstnávání ve třech provozech jedné výrobní společnosti na jihu Plzeňska a v Plzni. Pobytovou kontrolu provedlo 38 policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje posílených o 10 policistů Mobilní jednotky cizinecké policie Ředitelství Služby cizinecké policie. Bylo zkontrolováno celkem 233 osob a zjištěno několik různě závažných porušení pobytového režimu, ale i trestné činy a přestupky.

„Ve čtyřech případech cizinci předložili k prokázání své totožnosti padělaný anebo pozměněný občanský průkaz občana EU. Další dva cizinci se sice neprokázali na místě padělaným dokladem totožnosti kontrolujícím policistům, avšak ve firmě jsou vedeni jako občané EU, padělkem se tedy prokazovali zaměstnavateli, navíc překročili maximální dobu povoleného pobytu na území. Všichni tito cizinci se snažili neoprávněně užívat výhod plynoucích z volného pracovního trhu a práva volného pohybu pro občany EU, přestože se ve skutečnosti jedná o státní příslušníky třetí země, kteří pro zaměstnání potřebují příslušná povolení a právem volného pohybu nedisponují. S těmito cizinci je vedeno správní řízení o správním vyhoštění, které je možné vydat až na dobu 5 let. Se čtyřmi cizinci, kteří se padělkem prokázali přímo na místě, je navíc vedeno trestní řízení ve věci padělání a pozměnění veřejné listiny, o trestu rozhodne na návrh státního zástupce v nejbližších dnech soud a cizincům hrozí trest odnětí svobody, případně podmíněně odložený a trest vyhoštění.“ uvedl vedoucí oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort mjr. Stanislav Mraček.

Všech šest cizinců bylo zajištěno nebo zadrženo a na osobní svobodě budou omezeni pravděpodobně až do doby nuceného vycestování z území. Cizinci budou umístěni v jednom ze tří zařízení pro zajištění cizinců.

Další cizinec pracoval bez povolení k zaměstnání, s ním bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, to je možné vydat taktéž až na dobu 5 let. Dalších více než deset cizinců bylo předvoláno, aby doložili a vysvětlili policistům, zda disponují potřebnými povoleními k zaměstnání. Jedenatřiceti cizincům byl dále za zjištěné přestupky proti zákonu o pobytu cizinců vydán příkaz na místě, celková suma udělených správních trestů činí 32 500,- Kč. Několik cizinců bylo v průběhu pobytové kontroly zajištěno nebo předvedeno, protože nemohli na místě prokázat svoji totožnost.

Všichni cizinci, u kterých bude rozhodnuto o vyhoštění, budou zařazeni do Schengenského informačního systému a po stanovenou dobu nebudou moci vstoupit do žádného ze států schengenského prostoru.

Pobytové kontroly se zaměřením na dodržování pobytového režimu na úseku zaměstnávání cizinců v malých i největších provozovnách v Plzeňském kraji provádí odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie pravidelně a v kontrolách bude dále pokračovat.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Rokycanska