Městská knihovna v Rokycanech otevřela dětské oddělení

06.10.2018
V roce 2018 město Rokycany přistoupilo ke kompletní rekonstrukci střešní krytiny a stropů v nejvyšším patře knihovny, kde se nachází dětské oddělení. Rekonstrukce byla nutná, jelikož v krovu se vyskytly dřevokazné houby a docházelo i k zatékání do střešního pláště z důvodu špatného stavu části střešní krytiny (břidlice). Součástí oprav bylo také restaurování fresky na schodišti.

Při odkrytí nepřístupných částí krovu bylo zjištěno, že směrem od náměstí je větší poškození dřevokaznou houbou než se přepokládalo, takže navíc muselo dojít ještě k další výměně stropního trámu. Napadené dřevěné části krovu dřevokaznou houbou byly nahrazeny ocelovými  prvky. Velkým problémem bylo restaurování fresky na schodišti, protože v omítce ve spodní části byl zazděn původní trám, který byl v celém rozsahu napaden dřevokaznou houbou. Byly obavy, že spodní část fresky se poničí. Naštěstí se podařilo celý napadený trám z omítky za freskou vyjmout  téměř bez poškození omítky s freskou. V rámci opravy stropů v dětském oddělení byla provedena i výměna osvětlení, čímž se značně zlepšila světelná pohoda v místnostech. Na základě přání vedení knihovny pak firma RYTA s.r.o. provedla v rámci celé akce barevnou výmalbu prostor dětského oddělení. Oficiální otevření nových prostor dětského oddělení proběhlo v úterý 2. října 2018.

Zhotovitelem stavby byla firma RYTA s.r.o., Rokycany. Náklady na opravy činily 4.316 tis. Kč vč. DPH, z toho náklady na restaurování fresky 641 tis. Kč.

Práce byly zahájeny v květnu 2018 a dokončeny byly 24. srpna 2018.
Převzato ODTUD


Aktuálně z Rokycanska